Viitasaari-Seura

Viitasaari-Seura ry. syyskokouksen pöytäkirja 30.11.2020

Sivu 1(3)

 

Viitasaari-Seura ry. Pöytäkirja

 

Syyskokous

 

Aika: maanantai 30.11.2020 klo 18.30

Paikka:Viitasaaren kaupungin valtuustosali, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Läsnä: Luettelo liitteenä, 19 henkeä.

 

 

 

Asialista:

 

 1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jaana Räihälä

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaana Räihälä, sihteeriksi Elina Räsänen , sekä pöytäkirjantarkistajiksi Reino Huuskonen ja Erkki Virtanen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

 1. Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Viitasaaren Seutu-lehdessä oli ilmoitus 18.11.2020 ja MenoSeudussa ke 25.11.2020 ja seuran kotisivulla.

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

 

Hyväksyttiin

 

 1. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

 

 

I Keskeiset hankkeet

 

1. Viitasaari-Seura ry:n historiikkiaineiston keräämistä jatketaan

 

2. Valokuvaaja Mauri Kuokkasen valokuvien ja muun alaan liittyvän aineiston taltioiminen yhteistyössä Helena Raatikaisen ja Keski-Suomen museon kanssa.

 

3. Pyritään tekemään Viitasaari-Pukua tunnetuksi.

Aino Linjamaa pyydettiin laatimaan puvusta, sen syntyvaiheista, puvun suunnittelun tavoitteista ja lähtökohdista kirjallinen esitys. Linjamaa toimi suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana. Keitä muita siihen kuului sen saamme aikanaan kuulla.

 

4. Henkilöhaastattelujen aloittaminen

Viitasaaren kaupunki on aikoinaan haastatellut lähinnä politiikassa ansioita keränneitä henkilöitä. Viitasaari-Seura voisi aloittaa haastattelemaan eri ammatin harjoittajia, asutustilallisia, metsureita jne. Hyvin monilla ihmisillä on vaikutavia tarinoita kerrottavanaan.

 

Sivu 2(3)

 

Tilaisuudet ja retket

-Kotiseutu ja kyläkunnat tutuksi. Yleisesti todettiin täällä Viitasaarella olevan paljon kyläkuntia joihin olisi mukava tutustua mm. Kymönkoski, Pasala, Mäntylä, Huopana.

 

Kotiseudun Sunnuntai Rautalammin kirkossa ja mahdollinen hautausmaa esittely.

Vanhat valokuvat kertovat tilaisuuksia jatketaan mahdollisuuksien mukaan samoin kuin pyritään esittämään viitasaarta koskettavia kaitafilmejä.

 

II Vuosikokoukset

 

 • kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä

 • syyskokous loka - - joulukuun aikana

 

III Osallistumiset

 • seurataan aktiivisesti ja pyritään vaikuttamaan kotiseudun ympäristön ja paikkakunnan kehittämiseen

 • valtakunnalliset kotiseutupäivät

 

 

 1. Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus

  Johtokunta esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan eli 10 € ensimm. perheenjäsen ja 5 € seuraavat.

 

 1. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot vuonna 2021

Johtokunta esittää, että jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

 

 

 1. Talousarvio vuodelle 2021

 

Erkki Virtanen selosti tilit, talousarvio hyväksyttiin.

 

 

 1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2021.

  Sääntöjen pykälän 7 mukaisesti syyskokouksessa valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

 

Jaana Räihälä valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana.

 

 1. Johtokunnan jäsenten valinta

   

Vuoden 2020 johtokunta. Pj. Jaana Räihälä ja jäsenet Elina Räsänen(vpj), Marketta Raitanen, Reino Huuskonen, Erkki Virtanen(rahastonhoitaja), Juha Kuronen(sihteeri), Erkki Ruuska(varahenkilö).

 

Sääntöjen mukaan erovuorossa ovat seuraavat kolme johtokunnan jäsentä Marketta Raitanen, Erkki Virtanen ja Juha Kuronen. Johtokunnan jäseninä jatkavat Elina Räsänen, Reino Huuskonen ja Hannu Halmesmäki.

 

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet valittiin edelleen jatkamaan johtokunnassa(esitys Teuvo Ruuhelta). Johtokunta pysyy näinollen samana.

Sivu 3(3)

 

 1. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varatoiminnantarkastajan valinta

 

Johtokunta esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Heikki Kokkinen ja Minna Laine sekä varalle Aino Linjama.

 

 

 1. Yhdistyksen koollekutsumistapa

Johtokunta esittää, että yhdistyksen kevät- ja syyskokouksesta ilmoitetaan sääntöjen mukaan, entiseen tapaan, eli viikkoa ennen paikallislehdessä ja muistutus seurapalstalla. Johtokunnan kokouskutsut laitetaan sähköpostilla.

 

Hyväksyttiin

 

 1. Ilmoitusasiat

 

Vanhaa Viitasaarta -kirja, Palo Eemeli -kirja

Reino Huuskonen selosti kiratilanteet. Vanhaa Viitasaarta – kirjasta on meneillään jo kolmas painos, ja Palo-Eemeli kirjaa on saatavilla muutama kappale.

 

- Lottamajan tilannekatsaus

 

Reino Huuskonen teki kattavan tilannekatsauksen Lottamajan kuulumisista.

 

 

14. Muut esille tulevat asiat

Vuoden 2020 kotiseututeko

 

Vuoden 2020 tunnustuspalkinto , Viitasaarelainen kotiseututeko myönnettiin Viitasaaren evl.seurakunnan diakonissalle , Anneli Paloselle.

 

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

 

___________________________ ________________________________

puheenjohtaja sihteeri

Jaana Räihälä Elina Räsänen

 

 

____________________________ ________________________________

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Erkki Virtanen Reino Huuskonen

 

 

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2021, talousarvio 2021, kokouksen osallistujalista