Viitasaari-Seura

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Viitasaari-Seura ry.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Seuran toiminnassa lienee syytä vetää hieman henkeä edellisen vuoden melko monien tapahtumien jälkeen. Seuran rutiiniluonteiset toiminnot jatkuvat pääosin entiseen tapaan.

 

I  Keskeiset hankkeet

      Viitasaarella on vireillä/käynnistymässä kaksi mittavaa kulttuuri- ja kotiseutuhanketta, joihin Viitasaari-Seura on kutsuttu mukaan - ainakin taustatueksi.

     1.  Sankarivainajien muistolaatta/tai muu sellainen., jossa on Viitasaaren kaikkien toisen maailmansodan sankarivainajien nimet. Hankkeen varsinaisia toimijoita ovat reserviläisjärjestöt.Laatta toteutetaan keräysvaroin. Seura voinee varata hankkeeseen 500 - 1000 €.

    2.  Huopanan kulttuurialueen kehittämiseksi Viitasaaren kaupunki on viemässä eteenpäin hanketta, jossa vanhasta myllytuvasta tehtäisiin kirjoittajaresidenssi. Viitassaari_Seuran johtokunata kokouksessaan (02.08.2017) on päättänyt olla tukemassa hanketta. Päätös on toimitettu kaupunginsihteerille, mutta asia ei ole vielä edennyt.Tähänkin hankkeeseen voinemme varata esim. 500 €.

 

II    TIlaisuudet

      1. Kotiseudun sunnuntaita ja kesäviitasaarelaisten kirkkopyhä.

  Tätä juhlaa vietettäneen perinteiseen tapaan heinäkuussa.Käytänteen tarkentuvat kevään mittaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seurakunnan puolesta on esitetty toivomus hautakierrosten järjrestämisestä. Kirkonmäen juhlatuokion puhujaksi pyritään löytämään valtakunnallisestikin tunnettu kesäviitasaarelainen.

 

       2.  Vuosikokoukset 

                  - kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä

                  - syyskokous loka- - joulukuun aikana

III          Osallistumiset               

     - kesäkuun alussa tehdään retki Ilmajoen Mannesheim-ooperaesitykseen

     - seurataan aktiivisesti ja pyritään vaikuttamaan kotiseudun ympäristön ja paikkakunnan    kehittämiseen.

     -  valtakunnalliset  kotiseutupäivät

     -  mahdolliset tulevat kutsut

 

IV              Muu toiminta         

    -    pyritään kartoittamaan seuran hanketarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia v:lle 2018

    -    talkootoiminta, esim Porthanin kahvimajan (Lottamaja) kunnossapito, " kolon" hoito ja esittely   kiinnostuneille vierailijoille.

    -    valokuva-arkiston järjestelyä digimuotoon jatketaan (Juhani Ruuska)

    -    tehostetaan jäsenhankintaa sopivien tilaisuuksien yhteydessä, esim. Puutarhamessuilla tms. Wilma markkinoilla viikko juhannuksen jälkeen

    -    historiallisesti arvokkaiden maastokohteiden ja löytöjen kartoittaminen

    -    yhteydenpito esim. vapaa-aikajohtajaan, koulutoimeen, musiikkiopistoon, kansalaisopistoon: myös kesällä 2015 valmistuneiden uusien kotisivujen avulla kaikkiin seurasta kiinnostuneisiin

 

    UUSIA AVAUKSIA

      esim, palkitsemisia jollakin perusteella

 

Johtokunta