Viitasaari-Seura

Pöytäkirja syyskokous 21.11.2017

Viitasaari-Seura ry.                        Pöytäkirja

Syyskokous

 

Aika: ti 21.11.2017 klo  18.00

Paikka: Café Hetki, Keskitie 3

Läsnä:  Osanottajalista on liitteenä


 

Asialista:

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anneli Martinkauppi avasi kokouksen klo.18.10

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan  kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka  tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anneli Martinkauppi ja sihteeriksi Juha Kuronen. Pöytäkirjan tarkastavat Hilkka ja Erkki Ruuska toimien samalla ääntenlaskijoina


 

 1. Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

Osanottajia 10 henkilöä. Viitasaaren Seutu lehdessä oli ilmoitus 8.11.2017. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.


 

 1. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


 

 1. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen

 

Pj. esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018

 

I      Keskeiset hankkeet

 

 • 1.Toimintasuunnitelmassa on mm. sankarivainajien muistolaatta, kirkonmäen sotamuistomerkkien kunnostus

 • 2.Huopanan kulttuurialueen kehittämiseksi Viitasaaren kaupunki on viemässä eteenpäin hanketta, jossa vanhasta myllytuvasta tehtäisiin kirjoittajaresidenssi.

II

Tilaisuudet

 • 1.Kotiseudun sunnuntai ja kesäviitasaarelaisten kirkkopyhä heinäkuussa. Juhlapuhujaksi pyritään saamaan joku valtakunnallisesti tunnettu kesäviitasaarelainen. Seurakunnan puolelta on toivottu hautausmaakierroksen järjestämistä. Tähän kaivataan yhteistyötä ja opastusta seurakunnalta.


 

2. Vuosikokoukset

 

 • kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä

 • syyskokous loka - - joulukuun aikana

 

3. Elina Räsänen ja Erkki Ruuska järjestävät yhdessä koulun kanssa yhtenäiskoulun oppilaille suunnatun kotiseutupäivän Savivuoren museoalueella

 

III   Osallistumiset

 • seurataan aktiivisesti ja pyritään vaikuttamaan kotiseudun ympäristön ja paikkakunnan kehittämiseen

 • valtakunnalliset kotiseutupäivät


 

 1. Vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus

Johtokunta esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan eli 10 € ensimm. perheenjäsen 5 € seuraavat.

- Esitys hyväksyttiin

 

 1. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot vuonna 2018

Johtokunta esittää, että jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

 • Hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2018

 • Erkki Virtanen esitteli talousarvion kokoukselle. Talousarvio hyväksyttiin huomautuksitta

 • Seuran taloustilanne on nyt hyvällä pohjalla onnistuneen Vanhaa Viitasaarta kirjan myynnin ansiosta.


 

 1. Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2018

Nykyinen puh.joht. on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä vetovastuuseen.

 

 • Nykyinen puheenjohtaja Anneli Martinkauppi jatkaa edelleeen vuoden 2018 puheenjohtajana suostuttelujen jälkeen.

 

 1. Johtokunnan jäsenten valinta

Erovuoroisia jäseniä ovat puheenjohtajan lisäksi Erkki Ruuska ja Elina Räsänen. Lisäksi Reino Huuskonen on ilmoittanut henkilökohtaisiin syihin vedoten, ettei ole käytettävissä johtokunnan jäsenenä vuonna 2018. Johtokunnassa jatkavat Juha Kuronen, Marketta Raitanen ja Erkki Virtanen.

 • Johtokuntaan valittiin. Nykyinen seuran varapuheenjohtaja Elina Räsänen valittiin uudelleen johtokuntaan ja jatkaa varapuheenjohtajana. Uusina jäseninä valittiin Sanna Siltanen ja Maria Kaisa Aula. Erkki Ruuska valittiin yhteiseksi varamieheksi mahdollisesti poissa olevan johtokunnanjäsenen tilalle. Reino Huuskonen jää pois johtokunnasta, kuitenkin hän jatkaa Lottamajaan liittyvien asioiden hoitajana.
 

 1. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden toiminnantarkastajan valinta


 

Johtokunta esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Heikki Kokkinen ja Minna Laine sekä varalle Arvo Kumpulainen.

 • Hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. Toiminnantarkastajilta on kysytty etukäteen suostumukset.

 

 1. Yhdistyksen koollekutsumistapa

Johtokunta esittää, että yhdistyksen kevät- ja syyskokouksesta ilmoitetaan sääntöjen mukaan, entiseen tapaan, eli viikkoa ennen paikallislehdessä ja muistutus seurapalstalla. Johtokunnan kokouskutsut laitetaan sähköpostilla.

 • Esitys hyväksyttiin

 

 1. Ilmoitusasiat

Kesäretki tehdään la. 9.6.2018 Mannerheim oopperaan Ilmajoelle. Lippuja saatiin 30 kpl.

Matka tehdään J.Paanasen linja-autolla. Menomatkalla ruokailu Cafe Mondeossa Seinäjoella, perillä tunnin opastettu kiertoajelu ja väliajalla kahvit.


 

14. Muut esille tulevat asiat

   Ei kirjattavia asioita


 

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:


 

___________________________          __________________________________

 

 Anneli Martinkauppi                Juha Kuronen

 

  puheenjohtaja                                     sihteeri


 

____________________________        __________________________________


 

Hilkka Ruuska                    Erkki Ruuska

 

pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja


 

      Liitteet: Toimintasuunnitelma 2018, talousarvio 2018, kokouksen osallistujalista