Viitasaari-Seura

Pöytäkirja 17. 10.2017 kuukausikokous

Pöytäkirja

 

Viitasaari-Seura ry

Aika:    ti. 17.10.2017 klo. 13.00

Paikka: Martinkauppien asunto, Rantatie 7 B 13

Läsnä: Anneli Martinkauppi pj., Reino Huuskonen siht., Juha Kuronen, Marketta Raitanen, Erkki Ruuska, Elina Räsänen(vpj.)

1.  Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

        Pj. Anneli Martinkauppi avasi kahvittelun jälkeen kokouksen, sihteerinä Reino Huuskonen.

2.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

       Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Tarja Suihkosen tarjoutuminen Viitasaari-Seuran omistamien valokuvien järjestäjäksi.

       Tarjoutuminen otettiin kiitollisuudella vastaan. Suihkonen tekee järjestelytyötä palkattomana    

       talkoolaisena ensi vuoden puolella oman aikataulunsa mukaan.

4. Seuran suunnittelema ooperamatka Ilmajoelle kesäk. 2018

      Lippuja varataan 30 kpl a´58 euroa, varaus tehtävä 31.10.2017 mennessä. Marketta tekee

      varauksen. Lehti -ilmoitus toukokuussa 2018. Elina hoitaa ilmoituksen. Oopperaesitys 9.6.2018 klo

      klo 13.00. Kuljetus tapahtuu J.Paanasen autolla.

5. Elinan (ja vähän Annelin) terveisiä kotiseutupäiviltä

     Kotiseutupäivä Jyväskylässä oli hyvin järjestetty ja kaikin puolin onnistunut. Elina ja Anneli       

     referoivat tilaisuuden pääkohdat.

6. Kutsu Keski-Suomen maakunnalliseen museo- ja koulutuspäivään Joutsaan to. 26.10.2017

    klo. 9.30 - 16.00

     Juha Kuronen lupautui ja pyytää Erkki Virtasen mukaansa. Matkakulut korvataan.

7. Pirjo Sojakan kirje kaupunkimme esittelystä Keski-Suomen museon näyttelyssä (Liite)

     Puheenjohtaja Anneli antaa vastauksen Viitasaari-seuran osalta.

8. Syyskokouksen asiat

  8.1 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

        Pj. Anneli päivittää laatimansa toimintasuunnitelman.

  8.2 Vuoden 2018 talousarvio

        Teuvo Ruuhi on laatinut seuralle talousarvion.Se hyväksyttiin ja esitetään syyskokouksessa myös

        hyväksyttäväksi.Jäsenmaksut pidetään entisen kokoisina.

8.3 Seuralle uusi puheenjohtaja

      Anneli ilmoitti ettei ole käytettävissä syyskokouksessa puheenjohtajaa valittaessa.

      Reino ilmoitti ettei ole myöskään käytettävissä johtokunnan jäseniä valittaessa vedoten 

      henkilökohtaisiin asioihin.

9. Syyskokouksen aika ja paikka

     Päätettiin pitää syyskokus Cafe Hetkessä ti 21.11.2017 klo 17.00.

10. Ilmoitusasiat

      - Mauri Kuokkasen varastoon tuomista kuvista on osa lajiteltu seuralle säilytettäväksi , lajittelua

       on jatkettava ja loput kuvat Mauri saa viedä pois.

      - Saara ja Sami Mäkelän lahjoitustarjous kirjasta " Keski-Suomen miehet sotapolulla" otetaan

        vastaan. Kirja on lähes harvinainen.

11. Ei kirjattavia asioita.

12 Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 15.50.

      

Anneli Martinkauppi pj.                                                Reino Huuskonen siht.