Viitasaari-Seura

Kevätkokous 17.3.2018

Viitasaari-Seura ry.

Kevätkokous


 

Aika:    La 17.3.2018 klo 14.00

Paikka:    Saaren Pizzeria, Keskitie 3

Läsnä:     11 henkilöä, erillinen osanottajalista.


 

    Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Anneli Martinkauppi avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

 

    Kokouksen järjestäytyminen

    - puheenjohtajaksi valittiin Anneli Martinkauppi

    - sihteeriksi valittiin Reino Huuskonen

    - pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Kujala ja Petri Kemppainen

    - äänten laskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajat

 

    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

    Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

    Työjärjestyksen hyväksyminen

    Hyväksyttiin.

 

    Seuran toimintakertomus vuodelta 2017

Pj. Anneli Martinkauppi referoi toimintakertomuksen. Johtokunta on pitänyt kahdeksan kokousta, maksaneita jäseniä oli 113.

 

    Seuran toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017

    Hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

 

    Vuoden 2017 tilinpäätös: tuloslaskelma ja tase

Rahastonhoitaja Erkki Virtanen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastajien lausunnon.

Keskusteltiin uuden kuvakirjatilauksen tekemisestä. Kirjoja voitaisiin myydä myös Lottamajalla.

 

    Vuoden 2017 tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

    Vuoden 2017 tilit hyväksyttiin, tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

    Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Lappeenrantaan pe 10.8.2018

    Valtuutettiin johtokunta valitsemaan keskuudestaan edustajan.

 

10§    Ilmoitusasiat

    Teatterimatka Ilmajoelle 9.6.2018; vielä muutama paikka vapaana.

    Kuvakirjan tulevan lisäpainoksen mainostaminen myös facebookiin.

 

11§    Muut asiat

    Viitasaarelaistunut Seppo Mäkinen kertoi pitkästä työurastaan Neuvostoliitossa ja Venäjällä.

    Työuraan on kuulunut lehden toimittajan työn lisäksi painatusjärjestelyjä, esim. Hesari venäjäksi painettuna Suomessa ja toimitukset Venäjälle. Uraan mahtui myös toimiminen Moskovassa liikekeskuksen rakennuspäällikkönä.

    Hänellä on Guinnessin ennätys pinssien keräämisessä. Tämän hetken saldo on n. 50 000 pinssiä.

 

12§    Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.


 

    ------------------------------------------------    ------------------------------------

    puheenjohtaja Anneli Martinkauppi        sihteeri Reino Huuskonen


 

    Pöytäkirjan tarkastajat

 

   

    ---------------------------------------------------------        --------------------------------------------------

    Hannele Kujala                Petri Kemppainen