Viitasaari-Seura

pöytäkirja 21.11.2017 johtokunta

Viitasaari-Seura ry.                        Pöytäkirja

Johtokunta

 

Aika:  ti 21.11.2017 n. klo 16.30

Paikka: Café Hetki

Läsnä: Anneli Martinkauppi (pj.), Juha Kuronen, Marketta Raitanen, Erkki Ruuska, Elina Räsänen(vpj.) ja Erkki Virtanen (rahastonhoitaja), Reino Huuskonen (siht.)poissa


 

1 §    Kokouksen avaus

Anneli Martinkauppi (pj) avasi kokouksen klo 17.06

       

        

2 §    Kokouksen järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous valitsi Anneli Martinkaupin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Juha Kurosen. Kokous on ilmoitettu ajoissa jäsenille ajoissa ja paikalla on riittävästi jäseniä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3 §   Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pj. luki pöytäkirjan. Tarkastettiin ja hyväksyttiin ilman huomautuksia. 

4 §  Syyskokouksen asioiden viimeistely

Todetaan, että pj. on syyskokouksen esityslistaan kirjannut suurimman osan asioista. Niistä on  päätetty johtokunnan edell. kokouksessa 17.10.17

 

  1. johtokunnan uuden puheenjohtajan valinta

Johtokunta ehdottaa Anneli Martinkaupin uudelleen valintaa. 

  1. johtokunnan kokoonpano vuodelle 2018

Keskusteltiin uusista jäsenistä johtokuntaan. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Anneli Martinkauppi, Erkki Ruuska ja Elina Räsänen. Lisäksi Reino Huuskonen on ilmoittanut henkilökohtaisiin syihin vedoten, ettei ole käytettävissä johtokunnan jäsenenä vuonna 2018.

Johtokunnassa jatkavat Juha Kuronen, Marketta Raitanen ja Erkki Virtanen. Reino on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa Lottamajan vastuuhenkilön tointa.


 

5 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio – keskustelua suuntaviivoista

Keskusteltiin keskeisistä hankkeista.Viitasaarella on vireillä/käynnistymässä kaksi mittavaa kulttuuri- ja kotiseutuhanketta, joihin Viitasaari-Seura on kutsuttu mukaan ainakin taustatueksi.

  1. Sankarivainajien muistolaatta, johon johtokunta esittää varattavaksi 500 - 1000 €.

Myös kirkonmäen sotamuistomerkkien huonoon kuntoon tulee kiinnittää huomiota.

2.  Toinen hanke on Huopanankoskelle rakennettava kirjoittajaresidenssi entisestä myllytuvasta. Tähän hankkeeseen johtokunta esittää varattavaksi 500 €. Aikaisemmin Viitasaari-Seuran johtokunta kokouksessaan (02.08.2017) on päättänyt olla tukemassa hanketta ja toimittanut päätöksen kaupungin sihteerille.

 

Elina Räsänen ja Erkki Ruuska suunnittelevat ja toteuttavat yhtenäiskoulun oppilaille suunnatun kotiseutupäivän Savivuoren museoalueella.

 

    

6 §   Ilmoitusasiat

Erkki Virtanen kertoi kuvanneensa savutuvan nyt kun siinä on uusi pärekatto.

Marketta Raitanen kertoi Ilmajoelle 9.6.2018 tehtävästä oopperamatkasta. Lippuja on saatu 30 kpl. Matka tehdään J.Paanasen linja-autolla. Menomatkalla ruokailu, perillä tunnin kestävä kiertoajelu ja väliajalla kahvit.

          

 

7  §   Muut asiat

Erkki Virtanen esitti pohdittavaksi pankin vaihtoa paikkakunnalta lopettaneen Nordean tilalle jotain muuta paikkakunnalla toimivaan pankkia. Asiasta ei tehty vielä päätöstä.

Päätettiin lähteä mukaan Facebookkiin Erkki Virtasen esityksen mukaisesti. Erkki ja Juha kokeilevat sivun tekoa.


 

8 §   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:00

 

         

   

 

        Kokouksen puolesta: 

_________________________________                        ______________________________

Anneli Martinkauppi. pj.                     Juha Kuronen siht.