Viitasaari-Seura

Viitasaari-Seura ry. kevätkokouksen pöytäkirja 31.11.2020

 

Viitasaari-Seura ry. Pöytäkirja sivu 1

 

Kevätkokous

 

Aika : maanantai 30.11.2020 klo 18.00

Paikka : Viitasaaren kaupungin valtuustosali

Osanottajat: luettelo liitteenä, 19 osallistujaa

 

Kokouksen alussa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto kertoi Viitasaaren keskustan alueen kehittämisestä.

 

  1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jaana Räihälä avasi kokouksen.

 

  1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Räihälä, sihteeriksi Elina Räsänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Reino Huuskonen ja Erkki Virtanen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

  1. Osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Viitasaaren Seutu-lehdessä oli ilmoitus 18.11.2020 ja MenoSeudussa ke.25.11.2020 ja seuran kotisivulla.

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

  1. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

     

Hyväksyttiin

 

  1. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajain lausunto

 

Puheenjohtaja selosti toimintakertomuksen. Erkki Virtanen kertoili tiliasiat, toiminnantarkastajilta lausuntona asioiden hyvä hoito.(Heikki Kokkinen, Minna Laine)

 

6. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 

Vastuuvapaudet myönnettiin, tilinpäätös vahvistettiin perustuen kiranpitoon(Erkki Virtanen valaisi asiaa).

 

7. Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen

 

Asia siirretään johtokunnalle päätettäväksi(Esitys Teuvo Ruuhelta!)

 

 

 

sivu 2(2)

 

8. Käsitellään muut mahdolliset esilletulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

 

Anneli Martinkauppi valittiin kunniapuheenjohtajaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kokouksen päättäminen

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

 

 

 

______________________________ _______________________________

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Erkki Virtanen Reino Huuskonen

 

 

 

 

______________________________ _______________________________

puheenjohtaja siht.

Jaana Räihälä Elina Räsänen

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet: kokouksen osallistujalista, Viitasaari-Seuran tomintakertomus vuonna 2019, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto rahastonhoitajalla.