Viitasaari-Seura

Kevätkokous 2017

Viitasaari-Seura ry.

Kevätkokous

Aika:               to 16.3.2017 klo 17.00

Paikka:           Keilahallin kokoushuone, Keskitie 8

Läsnä:            Anneli Martinkauppi (pj), Marketta Raitanen, Elina Räsänen, Hannele Kujala,

                      Merja Uusi-Maahi, Heikki Kokkinen, Keijo Moilanen, Erkki Ruuska, Erkki Virtanen,

                      Juha Kuronen ja Reino Huuskonen.  11 osallistujaa.

 

1.§                 Kokouksen avaus

                      Johtokunnan puheenjohtaja Anneli Martinkauppi avasi kokouksen toivottaen   

                      läsnäolleet tervetulleiksi.

2.§                 Kokouksen järjestäytyminen

                                         Puheenjohtajaksi valittiin Anneli Martinkauppi

                                         Sihteeriksi valittiin Reino Huuskonen

                                         Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marketta Raitanen ja Keijo Moilanen.

                                         Ääntenlaskijoina toimivat tarvittaessa pöytäkirjan tarkistajat.

3.§             Kokouksen osanottajien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

                 toteaminen.   

                      Osanottajat kohdassa Läsnä.

                  Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§              Työjärjestyksen hyväksyminen

                   Hyväksyttiin.

5.§               Seuran toimintakertomus vuodelta 2016

                        Anneli Martinkauppi (pj) esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016.

6.§               Seuran toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016

                        Toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksitta.

7.§               Vuoden 2016 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase

                   Reino Huuskonen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastajien lausunnon.

8.§               Vuoden 2016 tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä   

                    vastuuvapauden myöntäminen

                    Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin sekä myönnettiin vastuuvapaus

                         tilivelvollisille.

9.§               Äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosi-

                   kokoukseen Jyväskylään 10. - 13.8.2017

                   Kokous valitsi Viitasaari-Seuran edustajaksi Elina Räsäsen.

10.§             Ilmoitusasiat

                   Ei asioita.

11.§             Muut asiat

                   Keijo Moilanen kiitti Seuran osallistumisesta syntymäpäivilleen.

                        Todettiin, että kevätmatkaksi suunniteltu Ilmajoen ooppera on loppuunmyyty.

                        Kuultiin että Savivuoren Savutuvan katto vuotaa. Ilmoitus suunnataan  

                        kiinteistörakennusmestari Juho Tenhuselle.

12.§             Kokouksen päättäminen

                   Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 18.00.

 

                       Pöytäkirjan vakuudeksi

 

  _______________________________________                ________________________________________

  Anneli Martinkauppi   pj.                                                     Reino Huuskonen sihteeri

 

 

  Pöytäkirjan tarkastajat

 

 

  _______________________________________                   __________________________________________

  Marketta Raitanen                                                         Keijo Moilanen